ภูมิธาดาโฮมสเตย์ - Phoomtadahomestay โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก บรรยากาศดี ห้องพักสะอาด เวียงป่าเป้า เชียงราย Hotel resort travel Nature Tours Chiang Rai Thailand‎

สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติขุนแจ

อุทยานแห่งชาติขุนแจ

อุทยานแห่งชาติขุนแจ ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2538 มีชื่อเรียกตามชื่อของน้ำตกขุนแจ ครอบคลุมเนื้อที่กว้างถึง 270 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดลำปางบางส่วน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำลาวซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำกก ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสลับเนินเขาปกคลุมไปด้วยทุ่งหญ้าสะวันนาสวยงาม มียอดดอยสำคัญมากมายทั้งดอยลังกาน้อย ผาโง้ม ดอยสันยาว โดยมียอดดอยลังกาหลวง เป็นยอดดอยสูงสุด มีความสูงถึง 2,031 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สูงเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทย

ป้าย อุทยานแห่งชาติขุนแจ

ภาพโดย creativenorthshore.com

สภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี มีพันธุ์ไม้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงของพื้นที่จาก 300-800 เมตร จะเป็นป่าไผ่และป่าเบญจพรรณ ระดับความสูง 800-1,000 เมตร เป็นป่าดงดิบและปาเต็งรัง ความสูงระหว่าง 1,000-1,500 เมตร เป็นป่าดิบและป่าสน ส่วนสภาพป่าที่สูงกว่า 1,500 เมตร ขึ้นไป การเดินพิชิตยอดดอยลังกา ต้องมีเจ้าหน้าอุทยานนำทางตลอด เพราะที่นี่ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก ทั้งชะมด หมูป่า เก้ง เม่น กระรอก ค้างคาว กระต่ายป่า หมี ลิงลม ชะนี แมวป่า เลียงผา และนกชนิดต่างๆ รวมถึงสัตว์เลื้อยคลาน จำพวกงู ฯลฯ

ด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสวยงามของทิวทัศน์ภูเขาทุ่งหญ้าสะวันนา ที่อุทยานฯ ขุนแจ จึงมีกิจกรรม เดินป่าพิชิตยอดเขาดอยลังกา ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้เวลาพิชิตเขานาน 4 วัน 3 คืน ที่ถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่

ลิงก์ผู้สนับสนุน

เดินป่าพิชิตยอดเขาดอยลังกา อุทยานแห่งชาติขุนแจ

ภาพโดย Manmanz @ Pantip.com

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือระหว่างเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศไม่หนาวเย็นมากและดอกกุหลาบขาวจะบานสะพรั่งทั่วทั้งดอยลังกาสวยงามมาก

เส้นทางเดินขึ้นดอยลังกามีอยู่ 2 เส้นทาง คือเส้นทางโฮมสเตย์หมู่บ้านแม่ตอนกับเส้นทางศูนย์เรดาร์ จะเป็นการเดินลักษณะขึ้นทางลงทาง ส่วนใหญ่นักท่องเทียวจะเลือกเดินขึ้นเส้นทางโฮมสเตย์หมู่บ้านแม่ตอน เพราะมีความปลอดภัยมากกว่า ก่อนเดินขึ้นดอยลังกาคุณต้องติดต่อขอเจ้าหน้าที่อุทยานนำทางและลูกหาบ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ทะเลหมอก ยามเช้า อุทยานแห่งชาติขุนแจ

ภาพโดย Manmanz @ Pantip.com

หากเลือกเดินขึ้นเส้นทางโฮมสเตย์หมู่บ้านแม่ตอน วันแรกของการเดินทางจะหนักที่สุด โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของการขึ้นยอดดอยลังกาน้อยที่ต้องอาศัยทั้งการปีนป่ายเกาะและตะกุยขึ้นไปบนยอดเขา เรียกว่าถูกอกถูกใจขาผจญภัยแน่นอน บนยอดดอยลังกาน้อยสามารถชมวิวได้ 360 องศา เห็นทิวทัศน์ของภูเขาหญ้าสะพัดหลากสีสันสวยงาม นับเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของดอยลังกาแล้ว จากดอยลังกาน้อยเดินไปตามสันเขาผ่านทุ่งหญ้าสะวันนา หลากสีสันสวยงามระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรก็จะถึงดอยลังกาหลวงแล้ว

ทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติขุนแจ

ภาพโดย Manmanz @ Pantip.com

ดอยลังกาหลวง เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของดอยลังกา มีความสูง 2,031 เมตรจากระดับน้ำทะเล สูงเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทย บนยอดดอยลังกาหลวงสามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยสดงดงาม อากาศบนยอดดอยนี้ยังหนาวเย็นมากๆ ด้วย จากดอยลังกาหลวงไปผาโง้ม ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นช่วงที่เดินง่ายที่สุด ตลอดทางช่วงนี้สวยงามด้วยกุหลาบหิน กุหลาบขาว และกล้วยไม้ป่าหายากบานสะพรั่งในเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ บนยอดผาโง้มสามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกได้สวยงามรองจากดอยลังกาน้อย มีจุดเด่นที่สามารถมองเห็นแนวสันเขา 4 ลูกเชื่อมติดกันของดอยสันยาวได้สวยงามที่สุด

รูปภาพเพิ่มเติม