ภูมิธาดาโฮมสเตย์ - Phoomtadahomestay โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก บรรยากาศดี ห้องพักสะอาด เวียงป่าเป้า เชียงราย Hotel resort travel Nature Tours Chiang Rai Thailand‎

สถานที่ท่องเที่ยว

บ่อน้ำพุร้อนทุ่งเทวี

บ่อน้ำพุร้อนทุ่งเทวี

บ่อน้ำพุร้อนทุ่งเทวี เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในท้องที่และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยบ่อน้ำพุร้อนตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  ภายในบ่อน้ำพุร้อนประกอบไปด้วย บ่อน้ำพุร้อน ที่มีการก่อปูนล้อบรอบแหล่งเกิดน้ำพุร้อน กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร โดยประมาณ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่บริเวณโดยนอกจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชมบ่อน้ำร้อน แช่เท้า อาบหรือแช่ตัว และชมธรรมชาติในบริเวณรอบๆแล้ว ไม่ไกลจากบ่อน้ำร้อนยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น 
     - วัดโป่งเทวี 
     - น้ำตกผาลาด เป็นแหล่งน้ำตกตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านห้วยหินลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า  

        จ.เชียงราย 
     - อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำนา เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านสัน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในท้องที่และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยบ่อน้ำพุร้อนตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  ภายในบ่อน้ำพุร้อนประกอบไปด้วย บ่อน้ำพุร้อน ที่มีการก่อปูนล้อบรอบแหล่งเกิดน้ำพุร้อน กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร โดยประมาณ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่บริเวณโดยนอกจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชมบ่อน้ำร้อน แช่เท้า อาบหรือแช่ตัว และชมธรรมชาติในบริเวณรอบๆแล้ว ไม่ไกลจากบ่อน้ำร้อนยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น 
     - วัดโป่งเทวี 
     - น้ำตกผาลาด เป็นแหล่งน้ำตกตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านห้วยหินลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า  

        จ.เชียงราย 
     - อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำนา เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านสัน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม